Jedynie na Dolnym Śląsku aż 120 tys. dzieci wychowuje się w domach gdzie występuje problem alkoholowy. Dorastanie w otoczeniu uzależnionych rodziców niesie ze sobą wiele konsekwencji, nawet w dorosłym życiu. Jak zatem postępować wobec dziecka wychowującego się pod jednym dachem z alkoholikiem ?

Alkoholizm jako dramat wielu rodzin

Alkohol jest obecny także w domach, w których na pierwszy rzut oka wydaje się to nie możliwe. Rodziny z problemem alkoholowym kojarzą się przede wszystkim z patologią i osobami o niskim statusie materialnym. Prawdą jest jednak, że alkoholizm nie jest zależny od zasobności portfela a od indywidualnych predyspozycji do łatwości popadania w nałogi. Alkohol uzależnia w ten sam sposób, bez względu na cenę trunku. Dlatego choroba alkoholowa może dotknąć niemal każdego.

Dzieci z domów alkoholowych

Kiedy rodzic jest uzależniony od alkoholu, dzieci nie potrafią odnaleźć się w tej sytuacji. Uznają siebie za źródło problemu rodzica. Drastycznie spada ich samoocena, która w dorosłym życiu może prowadzić do chorobliwej nieśmiałości, braku akceptacji siebie i ogólne wycofanie. Nie ma jednakowego wzorca dziecięcych zachowań, każde reaguje odmienne w zależności od swojej osobowości. Niektóre dzieci starają się pomóc swoim rodzicom, poprzez wyrzucanie z domu butelek alkoholu. Część dzieci czując się bezradnymi, zachowuje się agresywnie i popada w konflikt z rówieśnikami i szkołą. Cechą wspólną dla dzieci uzależnionych rodziców, jest poczucie wstydu. Sposobem by pomóc dziecku jest pokonanie nałogu przez rodzica i odbudowanie relacji. Pokazanie mu, że dom jest bezpiecznym azylem, gdzie może liczyć na wsparcie obojga rodziców.

Terapia leczenia alkoholizmu w Bydgoszczy: nasz-gabinet.pl/bydgoszcz/