Alkoholizm jest chorobą, która dotyka nie tylko samą osobę uzależnioną, ale także odciska piętno na jej najbliższym otoczeniu. Przez długi czas uzależnieni próbują wmówić swoim bliskim a także samych siebie, że nie mają problemu z alkoholem. Działają tutaj różne mechanizmy, poprzez które uzależniony ignoruje i odsuwa od siebie uwagi rodziny i przyjaciół.

Do dwój najczęściej stosowanych mechanizmów obronnych przez alkoholików należą:

 • Strategia Unikania
  osoby uzależnione ukrywają przed światem, rozmiar swojego uzależnienia pijąc w odizolowaniu, poza domem lub posiadając liczne skrytki.
 • Wymówki
  Aby zmniejszyć swoją winę, osoba uzależniona często przerzuca odpowiedzialność na innych lub marginalizuje negatywane konsekwencje spożycia przez siebie alkoholu.

Chcesz przezwyciężyć swój nałóg? Oferujemy kompleksową kurację przy użyciu esperalu.

Najbliżsi wobec nałogu

Rodzina i najbliżsi alkoholika często są bardzo podatni na jego manipulacje co uzależnionemu utrudnia dostrzeżenie konsekwencji zachowania dyktowanego nałogiem oraz skonfrontowanie się z realiami. Odwleczony w czasie problem narasta a osoba uzależniona coraz częściej jest w stanie upojenia alkoholowego, korzystając z najmniejszych okazji do picia. Gdy nie napije się alkoholu, staje się drażliwa i swoje negatywne emocje odreagowuje na najbliższych. Uzależniony unika obowiązków i jest nieodpowiedzialny, co powoduje wzrost nieufności wobec niego u domowników. Widząc problem alkoholowy, otoczenie często próbuje wytłumaczyć i przekonać osobę uzależnioną do porzucenia alkoholu. Najczęściej te próby okazują się nieskuteczne.

Osoba współuzależniona

 • koncentruje swoje myśli na tym co robi uzależniony.
 • szuka usprawiedliwienia picia bliskiego
 • ukrywa problem alkoholowy przed innymi
 • stara się przejąć kontrolę nad piciem uzależnionego
 • przejmuje obowiązki uzależnionego i bierze na siebie odpowiedzialność za nałóg

Warto dodać, że współuzależnienie nie jest chorobą a jedynie zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej.